5 De koningsoorkonde van 889

In 889 schonk Arnulf van Karinthië, die toen twee jaar koning was van het Oost-Frankische Rijk, aan zijn ‘trouwe en eerbiedwaardige graaf Gerulf’ een aantal bezittingen. De schenking werd vastgelegd in een oorkonde, waarvan het origineel verloren is gegaan, maar die in kopie bewaard is gebleven. De (Latijnse) tekst is onder meer gepubliceerd in het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dat inmiddels ook in digitale vorm beschikbaar is.

Recente vertalingen van deze oorkonde zijn mij niet bekend en daarom heb ik zelf een poging gewaagd.* 

In de naam van de heilige en ongedeelde Drie-eenheid.
Arnulf, koning bij de gratie Gods.
Wij willen aan alle gelovigen van de heilige kerk Gods en aan onze vazallen – nu en in de toekomst – laten weten dat onze trouwe en eerbiedwaardige graaf Gerulf een beroep heeft gedaan op onze goedertierendheid om hem een aantal goederen die onder ons gezag vallen, in eigendom af te staan. 
Wij hebben besloten welwillend aan zijn verzoek te voldoen. Wij hebben hem namelijk in zijn graafschap tussen de Rijn en Swithardeshaga gegeven: 
–   in de plaatsen Noordwijk en Osprehtashem een bos en een stuk bouwland,
–   en in de plaats Boekel een hoeve,
–   tevens in Aalburg twee hoeven,
–   en in Hornum een hoeve,
–   en in de plaats Huui een hofstede,
–   en in de plaats Tiel een hofstede,
–   en in Asch een hofstede,

en alles wat aan deze hoeven en hofsteden rechtens en wettig toebehoort, inclusief erven en gebouwen, horigen, velden, akkers, graslanden, weiden, bossen, wateren en waterlopen, molens, visplaatsen, wegen en onbegaanbare gebieden, bijgebouwen en toegangswegen, van goede en van mindere kwaliteit, bebouwd en onbebouwd, en inclusief alle toebehoren en aangrenzende gebieden die rechtens toebehoren aan de voornoemde hoeven.
En wij hebben goedgevonden dat deze oorkonde voor hem wordt opgesteld, waarmee wij nadrukkelijk willen goedvinden dat onze voornoemde vazal vanaf vandaag en vervolgens altijd de vrije en onbetwiste macht heeft om deze goederen te houden, te schenken, te verkopen, te ruilen, of wat dan ook te doen, zonder enige belemmering van wie dan ook. 

En opdat deze bevestiging van onze schenking niet zal worden betwijfeld en in de toekomst door onze vazallen als authentiek zal worden erkend en nauwgezet zal worden gerespecteerd, hebben wij deze oorkonde hieronder eigenhandig bekrachtigd en goedgevonden dat zij met onze zegelring is gezegeld.
Het zegel van de onoverwinnelijke koning Arnulf.
Ik Aspertus, kanselier, plaatsvervanger van aartskapellaan Deotmar heb [deze oorkonde] geïnspecteerd en ondertekend.
Gegeven de dag voor de nonen van augustus (4 augustus) in het jaar van de menswording van de Heer 889, tijdens de 7eindictie, in het tweede jaar van de regering van de allervroomste koning Arnulf; gedaan te Frankfort; 
dat er zegen op ruste, in Godes naam. Amen.

Tot zover de tekst van deze oorkonde. Nadere uitleg volgt in aflevering 6.

__________
* De Latijnse tekst loopt praktisch zonder onderbrekingen door; de indeling in alinea’s en het gebruik van opsommingstekens is van mij. De vertaling bevat ongetwijfeld nog een aantal onvolkomenheden, maar daar wordt aan gewerkt.

[12 november 2021 / 16 november 2021]

Inhoud.

.

6 gedachten over “5 De koningsoorkonde van 889

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: