24 Een grondtransactie in Munsterkerk

De eerste vermelding van Munsterkerk dateert uit 1319. Het gaat in dit geval niet om een schenking of een belening, maar om een grondtransactie. Nieuw is ook dat deze oorkonde niet in het Latijn, maar in het Nederlands is gesteld. Dat Nederlands van 700 jaar geleden is overigens voor ons nog heel goed te lezen. Voor de zekerheid geef ik toch maar een ‘vertaling’.

Aan allen die zullen kennisnemen van dit dit document, maak ik, Willem van Wendelnesse, ridder, het volgende bekend. 
Mijn geliefde heer, de graaf van Holland etc. is zo goed geweest mij toe te staan het Grote eiland, omstreeks 13 morgen groot, gelegen in het ambacht Munsterkerk en thans bij mij in gebruik, te verkopen aan wie ik wil, waarbij hij de koper zal beschermen tegen alle aanspraken. Van mijn kant beloof ik mijn geliefde heer dat ik hem of zijn gevolmachtigde tussen nu en aanstaande Vastenavond [12 februari 1320] een even groot stuk land in eigendom zal overdragen. Indien ik hieraan niet voldoe, stem ik ermee in dat mijn heer of zijn gevolmachtigde beslag legt op mijn ambacht te Munsterkerk en daarover vrijelijk beschikt als zijn eigendom, zonder enig protest mijnerzijds.

Dit document verstrekt als oorkonde, etc. Gegeven in Dordrecht op de donderdag na de feestdag van Remigius in het jaar [13]19.

Ter toelichting het volgende.

Willem van Wendelnesse was ambachtsheer in diverse plaatsen, met name Puttershoek en Waspik, en blijkens deze oorkonde ook in Munsterkerk.

De graaf van Holland etc. was Willem III uit het Henegouwse huis, dat in 1299 in Holland aan de macht was gekomen en tot 1354 zou regeren.

Het Grote eiland, omstreeks 13 morgen groot was waarschijnlijk een opwas in de Maas, die was ingepolderd door ridder Willem, maar rechtens toebehoorde aan de graaf. Vandaar de verplichting van ridder Willem om de graaf te compenseren met een even groot stuk land. Kennelijk heeft de ridder aan zijn verplichtingen voldaan, want het ambacht zou nog vier of vijf generaties in de familie blijven.

Vastenavond is de avond vóór Aswoensdag, het begin van de vastentijd. Aswoensdag viel in 1320 op 13 februari.

De oorspronkelijke oorkonde is verloren gegaan; de overgeleverde tekst is ontleend aan de grafelijke administratie. Dit document verstrekt als oorkonde, etc. is een interne notitie.

De feestdag van de heilige Remigius was 1 oktober, de datum van de translatie van zijn relieken. In 1319 viel 1 oktober op een maandag. De donderdag na de feestdag van Remigius viel dus op 4 oktober.

[13 april 2022]

Inhoud.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: