25. Babyloniënbroek (2)

Wie toevallig op zoek gaat naar de vroegste vermelding van Babyloniënbroek, zal waarschijnlijk beginnen met het raadplegen van Wikipedia. En bingo, daar staat het ook: ‘Babyloniënbroek wordt voor het eerst vermeld in een document uit 1124, toen Andries van Cuijk, bisschop van Utrecht, het patronaatsrecht van de kerk van Wijk en Aalburg aan de Abdij van Sint-Truiden deed toekomen. Hierin was sprake van quae et Babilonia.’  Het ziet er betrouwbaar genoeg uit, maar inMeer lezen over “25. Babyloniënbroek (2)”

24 Een grondtransactie in Munsterkerk

De eerste vermelding van Munsterkerk dateert uit 1319. Het gaat in dit geval niet om een schenking of een belening, maar om een grondtransactie. Nieuw is ook dat deze oorkonde niet in het Latijn, maar in het Nederlands is gesteld. Dat Nederlands van 700 jaar geleden is overigens voor ons nog heel goed te lezen.Meer lezen over “24 Een grondtransactie in Munsterkerk”

22 Een hoeve in Muilkerk

In de loop van de 12e eeuw ontstonden in Dussen twee dorpen, Muilkerk in het oosten, Munsterkerk ongeveer een kilometer westelijker. De eerste vermelding van Muilkerk dateert uit 1276, toen graaf Floris een zekere Hendrik van Lycte beleende met een ‘hoeve met rechtsmacht’. Dankzij een gelukkig toeval is de tekst van deze oorkonde aan ons overgeleverd.

20 Wie was Jacob van Dussen?

Jacob van Dussen vergezelde de graaf van Holland bij twee gelegenheden in het buitenland – in 1156 en 1167 – en was getuige bij de toen gesloten overeenkomsten. Hij was kennelijk een belangrijk man. Anderzijds was hij ook weer niet zó belangrijk. Er zijn talrijke oorkonden van beide graven, waarop hij niet als getuige wordt vermeld.Verder wetenMeer lezen over “20 Wie was Jacob van Dussen?”

17 Babyloniënbroek (1)

Hemelsbreed zo’n 2,5 km ten noordoosten van het vestingstadje Heusden ligt de buurtschap Bern, bestaande uit vijf straten, waar in totaal 37 mensen wonen. In het begin van de 12e eeuw woonde hier Fulco van Berne, ‘een fier en dapper man, een uitmuntend ridder in de strijd, fel jegens zijn vijanden, wreker van onrecht, maar allerzachtmoedigst onder zijn eigen mensen’ – zoMeer lezen over “17 Babyloniënbroek (1)”