16 Herradeskerk

Na vijftien inleidende stukjes kom ik dan nu eindelijk min of meer ter zake, ook al is het noodgedwongen via een omweg. In 1105 beslechtte bisschop Burchard van Utrecht (1100-1112) een geschil tussen de inwoners van Sliedrecht en die van Houweningen over de vraag of de kerk van Houweningen wel of niet een dochterkerk was van de kerk van Sliedrecht. De zaak was niet zonderMeer lezen over “16 Herradeskerk”

15 Ontginningen

In de tijd van Godfried de Noorman en de eerste Hollandse graven (850-1000) was het grootste deel van Holland praktisch onbewoonbaar. De bevolking was geconcentreerd in de smalle duinstrook langs de kust en op de oeverwallen van de talrijke rivieren en stroompjes die het land doorsneden. De rest van Holland bestond uit veen, variërend van laag gelegen moerassen tot hoog oprijzende veenkoepels. Al dat veen had twee kenmerken gemeen: het bestondMeer lezen over “15 Ontginningen”

14 Crisis

Graaf Floris I (1049-1061) werd opgevolgd door zijn nog zeer jonge zoon Dirk V; zijn weduwe Geertruida van Saksen trad op als regentes. Twee jaar later hertrouwde Geertruida met Robrecht, de tweede zoon van graaf Boudewijn V van Vlaanderen en dus uitgesloten als opvolger in dat graafschap. Het was – uiteraard – een politiek huwelijk: Geertruida wist zich voorlopig gesteund door een capabele beschermer, Robrecht verwierf zich alsnog een graafschap, al was het dan slechtsMeer lezen over “14 Crisis”

7 Politieke en dynastieke verwikkelingen

De tweede koningsoorkonde dateert uit 922 en werd uitgevaardigd door Karel de Eenvoudige, koning van West-Francië. In de ruim 30 jaar die sinds 889 waren verlopen, was er zowel in Oost- als in West-Francië het nodige gebeurd. Het onderstaande is een poging om deze verwikkelingen kort samen te vatten, maar het blijft een onoverzichtelijke kluwenMeer lezen over “7 Politieke en dynastieke verwikkelingen”